آزمایش ژنتیک برای تشخیص ارثی بودن سرطان
سرطان های ارثی, مشاوره ژنتیک سرطان

آیا سرطان ارثی است؟| تشخیص ارثی بودن سرطان توسط آزمایش ژنتیک

ارثی بودن سرطان یک مسئله کاملاً جدی است چرا که برخی از افراد به علت جهش ژنتیکی در معرض خطر ابتلا به برخی از انواع سرطان‌های ارثی قرار می گیرند.