تشخیص سرطان های ارثی
سرطان تخمدان ارثی

چگونه از سرطان تخمدان ارثی جلوگیری کنیم؟| آزمایش ژنتیک برای تشخیص ارثی بودن سرطان تخمدان

ارثی بودن سرطان تخمدان مسئله بسیار مهمی است که نیاز به بررسی از زوایای مختلف دارد چرا که این اختلال ممکن است تعداد زیادی از زنان یک خانواده را درگیر کند. پس با ما همراه باشید.