پیش سرطان چیست؟
پیش سرطان

درباره پیش سرطان چه میدانید؟| درمان ضایعات پیش سرطانی

عبارت پیش سرطان همیشه ترسناک به نظر می رسد و باعث ترس و وحشت و تعداد زیادی از افراد می‌شود اما بهتر است بدانید که همه سلولهای پیش سرطانی به سلول‌های سرطان تبدیل نخواهد شد.