دکتر ژنتیک خوب در تهران

ارثی بودن سرطان
سرطان سینه ارثی

اهمیت مشاوره ژنتیک برای تشخیص ارثی بودن سرطان سینه| بهترین متخصص ژنتیک در تهران

توانایی تشخیص اینکه شما در معرض خطر ابتلا به سرطان سینه هستید زیرا ارثی بودن سرطان سینه در خانواده شما اثبات شده است یک اقدام بسیار مهم و ضروری محسوب می شود.

فاکتورهای خطر در بروز سرطان معده ارثی
سرطان معده ارثی

آیا سرطان معده ارثی است؟| پیشگیری از سرطان معده با مشاوره و آزمایش ژنتیک

سرطان معده ارثی اختلالی است که در میان مردان شایع تر از زنان است و افرادی که ۵۰ سال به بالا سن دارند را بیشتر درگیر می کند. اگر در خانواده شما سابقه ابتلا به سرطان معده وجود دارد و

پیمایش به بالا